Voorwaarden deelname

Om deel te nemen aan de Smildeger Kampioenschappen zijn de volgende criteria van toepassing.


Deelname is mogelijk voor:

Alle inwoners van Smilde, Hooger-, Boven- en Hijkersmilde

Zij die niet woonachtig in deze plaatsen zijn, maar voor hun werk aangewezen zijn op één van deze plaatsen.

Zij die niet woonachtig in deze plaatsen zijn, maar lid zijn van een vereniging in één van deze plaatsen.

Zij die trainen in groepsverband in Smilde.

Co-sponsoren